Dotacje UE

   

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Siatmar poprzez zakup malarni

Beneficjent: PHU Siatmar Hanna Zieniewicz

Wartość projektu: 1 906 500,00 Pln

Wartość dofinansowania: 775 000,00 Pln

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl