Kołowroty

 

 

KOŁOWROTY 

 

Typ BF 3-1-3NTyp BF 3-1-3N
  • mechanizm obrotowy dwukierunkowy
  • elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora
  • piktogramy stanu otwarcia/zamknięcia
  • napięcie zasilania – 24 V
  • pojedynczy tor ruchu
  • konstrukcja nośna i wygradzająca wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 szlifowana.
  • dach wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 szlifowany
  • warunki pracy: elektronika -30° do + 60°
Układ mechaniczny -30° do + 60°
Sygnalizacja świetlna -30° do + 60°

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 1510 mm
Długość: 1260 mm
wysokość: 2450 mm
  • Rotor: układ 3 sekcji co 120°, rozstaw 1340 m, pojedyncza sekcja przejścia 625 mm, 3 x 10 ramion o średnicy ramienia 42,4 mm.
  • Standard pracy: kołowrót elektromechaniczny z systemem automatycznego domykania do pozycji „0”, podwójna blokada mechaniczna i elektromechaniczna.
  • Możliwość odblokowania układu mechanicznego do swobodnego ruchu rotora w dowonym kierunku.

Dodatkowe opcje:
  • wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm (np. pod montaż kostki brukowej)
  • pełny dach nad całą konstrukcją: wykonanie stal nierdzewnaOH18N9
  • skrzynka montażowa do zamontowania elektroniki i czytnika kart 350mm x 303 mm x 126 mm w konstrukcji kołowrotu materiał: stal nierdzewna OH 18N9, zamykana na klucz
  • zasilacz ZS24


Typ BF3-1-3 OCM Typ BF3-1-3 OCM
  • mechanizm obrotowy dwukierunkowy
  • elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora
  • piktogramy stanu otwarcia/zamknięcia
  • napięcie zasilania – 24 V
  • pojedynczy tor ruchu
  • konstrukcja nośna i wygradzająca wykonana z stali ST3 cynkowana galwanicznie, malowana proszkowo (dowolny kolor RAL)
  •  dach bramki wykonana ze stali ST3 cynkowany galwanicznie, malowany proszkowo (dowolny kolor RAL)
  • warunki pracy: elektronika -30° do + 60°
Układ mechaniczny -30° do + 60°
Sygnalizacja świetlna -30° do + 60°

Wymiary zewnętrzne:
Szerokość: 1510 mm
Długość: 1260 mm
wysokość: 2450 mm
  • Rotor; układ 3 sekcji co 120°, rozstaw 1340 mm pojedyncza sekcja przejścia 625 mm, 3 x 10 ramion o średnicy ramienia 42,5 mm.
  • Standard pracy: kołowrót elektromechaniczny z systemem automatycznego domykania di pozycji „0”, podwójna blokada, mechaniczna i elektromechaniczna.
  • Możliwość odblokowania układu mechanicznego do swobodnego ruchu rotora w dowolnym kierunku.
Opcje dodatkowe:
  • wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm (np. pod montaż kostki brukowej)
  • pełny dach nad całą konstrukcją, wykonanie stal czarna ST3 cykowany galwanicznie, malowany proszkowo – farba poliestrowa ( dowolny kolor RAL)
  • skrzynka montażowa do zamontowania elektroniki i czytnika kart 350mm x 303 mm x 126 mm w konstrukcji kołowrotu materiał: stal ST3 cynkowana galwanicznie, malowana proszkowo- farba poliestrowa ( dowolny kolor RAL), zamykana na klucz
  • zasilacz ZS24


Typ BF 3-1-3 OCNTyp BF 3-1-3 OCN
  • mechanizm obrotowy dwukierunkowy
  • elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora
  • napięcie zasilania – 24 V
  • pojedynczy tor ruchu
  • konstrukcja nośna i wygradzająca wykonana z stali ST3 cynkowana ogniowo.
  • dach bramki wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 szlifowany
  • rotor wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 szlifowany
  • sygnalizacja świetlna diodowa określająca stan otwarcia/zamknięcia
  • warunki pracy: elektronika -30° do + 60°
Układ mechaniczny -30° do + 60°
Sygnalizacja świetlna -30° do + 60°

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 1510 mm
wysokość: 1260 mm
długość: 2450 mm
  • Rotor układ 3 sekcji co 120°, rozstaw 1340 mm, pojedyncza sekcja przejścia 625 mm, 3 x 10 ramion o średnicy ramienia 42,4 mm.
  • Standard pracy: kołowrót elektromechaniczny z systemem automatycznego domykania di pozycji „0”, podwójna blokada, mechaniczna i elektromechaniczna.
  • Możliwość odblokowania układu mechanicznego do swobodnego ruchu rotora w dowolnym kierunku.
Opcje dodatkowe:
  • wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm (np. pod montaż kostki brukowej)
  • pełny dach nad całą konstrukcją, wykonanie stal nierdzewna OH18N9
  • skrzynka montażowa do zamontowania elektroniki i czytnika kart 350mm x 303 mm x 126 mm w konstrukcji kołowrotu materiał: stal nierdzewna OH18N9, zamykana na klucz
  •  zasilacz ZS24


Typ BF3-2 NTyp BF3-2 N
  • mechanizm obrotowy dwukierunkowy
  • elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora
  • napięcie zasilania – 24 V
  • konstrukcja nośna i wygradzająca wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9, szlifowana.
  • dach bramki wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 szlifowany.
  • podwójny tor ruchu, dwukierunkowy
  • rotor wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 szlifowany
  • sygnalizacja świetlna diodowa określająca stan otwarcia/zamknięcia
  • warunki pracy: elektronika -30° do + 60°
Układ mechaniczny -30° do + 60°
Sygnalizacja świetlna -30° do + 60°

Wymiary zewnętrzne:
Szerokość: 1510 mm
Długość: 2309 mm
wysokość: 2450 mm
  • Rotor: podwójny układ 4 sekcji co 90°, pojedyncza sekcja przejścia 625 mm, 4 x 11 ramion o średnicy ramienia 42,4 mm.
  • Standard pracy: kołowrót elektromechaniczny z systemem automatycznego domykania di pozycji „0”, podwójna blokada, mechaniczna i elektromechaniczna.
  • Możliwość odblokowania układu mechanicznego do swobodnego ruchu rotora w dowolnym kierunku.
Opcje dodatkowe:
  • wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm (np. pod montaż kostki brukowej)
  • pełny dach nad całą konstrukcją, wykonanie stal nierdzewna OH18N9
  • skrzynka montażowa do zamontowania elektroniki i czytnika kart 350mm x 303 mm x 126 mm w konstrukcji kołowrotu materiał: stal nierdzewna OH18N9, zamykana na klucz
  • zasilacz ZS24


Typ BF3-2OCMTyp BF3-2OCM
  • mechanizm obrotowy dwukierunkowy
  • elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora
  • napięcie zasilania – 24 V
  • dwa tory ruchu
  •  konstrukcja nośna i wygradzająca wykonana ze stali ST 3, ocynkowana galwanicznie malowana proszkowo – farba poliestrowa (dowolny RAL)
  • dach wykonany ze stali ST3, cynkowany galwanicznie, malowany proszkowo – farba poliestrowa ( dowolny RAL).
  • rotory wykonane ze stali ST3, cynkowane galwanicznie malowane proszkowo- farba poliestrowa (dowolny RAL).
  • sygnalizacja świetlna diodowa określająca stan otwarcia/zamknięcia
  •  warunki pracy: elektronika -30° do + 60°
Układ mechaniczny -30° do + 60°
Sygnalizacja świetlna -30° do + 60°

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 1510 mm
Długość: 2309 mm
wysokość: 2450 mm
  • Rotor: podwójny układ 4 sekcji co 90°, pojedyncza sekcja przejścia 625 mm, 4 x 11 ramion o średnicy ramienia 42,4 mm
  • Standard pracy: kołowrót elektromechaniczny z systemem automatycznego domykania do pozycji „0”, podwójna blokada mechaniczna i elektromechaniczna.
  • Możliwość odblokowania układu mechanicznego do swobodnego ruchu rotora w dowolnym kierunku.
Opcje dodatkowe:
  • wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm (np. pod montaż kostki brukowej)
  • Pełny dach nad całą konstrukcją: wykonanie stal ST3 cynkowany galwanicznie, malowany proszkowo – farba poliestrowa ( dowolny RAL),
  • skrzynka montażowa do zamontowania elektroniki i czytnika kart 350 mm x 303 mm x 126 mm w konstrukcji kołowrotu materiał: stal nierdzewna OH18N9, zamykana na klucz.
  • zasilacz ZS24.


Typ BF3-2S OCNTyp BF3-2S OCN
  • mechanizm obrotowy dwukierunkowy
  • elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora
  • sygnalizacja świetlna diodowa określająca stan otwarcia/zamknięcia
  • napięcie zasilania 24 V
  • podwójny tor ruchu
  • konstrukcja wykonana ze stali czarnej cynkowanej ogniowo
  • dach ze stali nierdzewnej OH18N9szlifowanej ziarnem 240.
  • warunki pracy: elektronika -30° do + 60°
Układ mechaniczny -30° do + 60°
Sygnalizacja świetlna -30° do + 60°

Wymiary zewnętrzne:
Szerokość: 2055 mm
Długość: 1435 mm
wysokość: 2450 mm
  • Ramiona : układ 4 sekcji co 90°, pojedyncza sekcja przejścia 580 mm, średnica ramienia 42,4 mm.
  • Standard pracy: kołowrót elektromechaniczny z systemem automatycznego domykania do pozycji „0”, podwójna blokada, mechaniczna i elektromechaniczna.
  • Możliwość odblokowania układu mechanicznego do swobodnego ruchu rotora w dowolnym kierunku.
  • Przycisk wyzwalający przejście przez kołowrót.
Opcje dodatkowe:
  • wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm ( np. pod montaż kostko brukowej),
  • pełny dach nad cała konstrukcją: wykonane stal nierdzewna OH18N9,
  • skrzynka montażowa do zamontowania elektroniki i czytnika kart 350 mm x 303 mm x 126 mm w konstrukcji kołowrotu materiał stal nierdzewna OH18N9 zamykana na klucz,
  • zasilacz ZS24.

Masz pytanie - wypełnij formularz lub zadzwoń 32 251-88-78, kontakt
Have a question? Fill the form or call 0048 32 251-88-78, Contact
Haben Sie Fragen - Füllen Sie bitte das Formular aus oder Rufen Sie an: 0048 32 251-88-78, kontakt