Montaż siatki Resitor

Sposób montażu siatki RESITOR
Montaż słupków

(1) Słupki narożne i końcowe, a także słupki pośrednie, osadza się zawsze w betonie. Fundament wymagany jest również dla podpór. Beton musi stygnąć przez co najmniej tydzień. Odstęp między słupkami wynosi 2,5 - 3 m.

Montaż napinaczy drutu

Najpierw przeciągamy druty napinające poziomo w górnym i dolnym fragmencie siatki, co ok. 50 cm. Na słupku początkowym drut napinający mocuje się starannie i napina. Na słupku końcowym przy pomocy podwójnego drutu wiązałkowego mocuje się napinacz i umocowuje w nim drut napinający.
Naciąganie drutów napinających rozpoczynamy od dołu i posuwamy się ku górze, tzn. rozpoczynamy od naciągu, który znajduje się u dołu przy ostatnim słupku. Czynność tę należy powtarzać tak długo, aż wszystkie druty napinające będą prawidłowo naprężone. Najwyższy drut naciągowy przeprowadzamy przez przełotki w słupkach pośrednich. Przy użyciu młotka wbijamy gwoździe do przelotek. (2) Mocujemy doiny i środkowy drut napinający do słupków pośrednich za pomocą podwójnego drutu wiązałkowego.
Sposób montażu siatki RESITOR
Montaż siatki Resitor

(3) Do pierwszego rzędu oczek pionowych wsuwamy pręt mocujący.
(4) Zawieszamy siatkę z odwiniętymi końcami drutu na najwyższym drucie naciągowym.
(5) Po zamocowaniu pręta mocującego za pomocą drutu wiązałkowego na słupku początkowym
naciągamy ogrodzenie ręcznie na całej długości od słupka do słupka.
Sposób montażu siatki RESITOR

(6) Na końcu ogrodzenia można usunąć niepotrzebne oczka. 
(7) Przez ostatni szereg oczek ponowne przekładamy pręt mocujący i mocujemy drutem wiązałkowym do słupka końcowego. Na zakończenie mocujemy siatkę na całej długości w regularnych odstępach za pomocą drutu do (łutów napinających.
(8) Na koniec odginamy wszystkie dolne i górne końcówki splotu i ponownie zagnamy na drucie naciągowym na całej długości ogrodzenia.