Podmurówki ogrodzeniowe

Gotowe prefabrykaty betonowe dla ogrodzeń

 • Deska prosta 0,2*2,98 m
  Zastępuje podmurówkę betonową pod ogrodzenie
  Beton C 12/15.
 • Waga: 53 kg

 • Deska prosta 0,25*2,39 m
  Zastępuje podmurówkę betonową pod ogrodzenie
  Beton C 12/15.
 • Waga: 50 kg

 • Deska prosta 0,25*2,48 m
  Zastępuje podmurówkę betonową pod ogrodzenie
  Beton C 12/15.
 • Waga: 52 kg

 • Deska wibroprasowana pełna 0,2*2,39 m
  Deska betonowa wibroprasowana zastępuje podmurówkę betonową pod ogrodzenie. Beton C 12/15
 • Waga: 52 kg

 • Deska wibroprasowana pełna 0,2*2,48 m
  Deska betonowa wibroprasowana zastępuje podmurówkę betonową pod ogrodzenie. Beton C 12/15
 • Waga: 58,5 kg

 • Deska dwustronna prosta 0,3*2,39 m
  Zastępuje podmurówkę betonową pod ogrodzenie
  Beton C 12/15.
 • Waga: 56 kg

 • Deska dwustronna prosta 0,3*2,48 m
  Zastępuje podmurówkę betonową pod ogrodzenie
  Beton C 12/15.
 • Waga: 57 kg


 • Łącznik prosty wys. 0,2 m
 • Zastosowanie: do łączenia desek na odcinkach prostych
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 11,5 kg

 • Łącznik narożny wys. 0,2 m
 • Zastosowanie:  do łączenia desek w narożnikach ogrodzenia (kąt 90’)
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 12 kg

 • Łącznik końcowy wys. 0,2 m
 • Zastosowanie: przy zakończeniach ogrodzeń, furtkach, bramach itp.
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 7 kg

 • Łącznik prosty „8” wys. 0,2 m
 • Zastosowanie: do łączenia desek na odcinkach prostych
  Maksymalna szerokość słupka: 80 mm
 • Waga: 13 kg

 • Łącznik narożny „8” wys. 0,2 m
 • Zastosowanie:  do łączenia desek w narożnikach ogrodzenia (kąt 90’)
  Maksymalna szerokość słupka: 80 mm
 • Waga: 12,5 kg

 • Łącznik końcowy „8” wys. 0,2 m
 • Zastosowanie: przy zakończeniach ogrodzeń, furtkach, bramach itp.
  Maksymalna szerokość słupka: 80 mm
 • Waga: 7 kg

 • Łącznik trójnik wys. 0,2 m
 • Zastosowanie: do łączenia trzech desek ogrodzenia (900 rozgałęzienie ogrodzenia)
 • Waga: 13,5 kg

 • Łącznik czwórnik wys. 0,2 m
 • Zastosowanie: do łączenia czterech desek ogrodzenia (900 skrzyżowanie ogrodzenia)
 • Waga: 16,5 kg

 • Fundament łącznikowy
 • Zastosowanie: element betonowy montowany w wykopie, zastępuje zalewany betonem fundament słupka
 • Waga: 70 kg

 • Łącznik trójnik wys. 0,3 m
 • Zastosowanie: do łączenia trzech desek ogrodzenia przy niwelacji różnic wysokości w poziomie (900 ; lub do desek o wys. 0,3 m rozgałęzienie ogrodzenia)
 • Waga: 21,5 kg

 • Łącznik czwórnik wys. 0,3 m
 • Zastosowanie: do łączenia czterech desek ogrodzenia przy niwelacji różnic wysokości w poziomie (900 ; lub do desek o wys. 0,3 m skrzyżowanie ogrodzenia)
 • Waga: 25 kg

 • Łącznik końcowy wys. 0,3 m
 • Zastosowanie: przy zakończeniach ogrodzeń, furtkach, bramach itp. do łączenia desek przy niwelacji różnic wysokości w poziomie.
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 9 kg

 • Łącznik narożny wys. 0,3 m
 • Zastosowanie: do łączenia desek w narożnikach ogrodzenia (kąt 90’), do łączenia desek przy niwelacji różnic wysokości w poziomie.
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 18 kg

 • Łącznik deski prosty „8” wys. 0,3 m
 • Zastosowanie: do łączenia desek na odcinkach prostych, do łączenia desek przy niwelacji różnic wysokości w poziomie.
  Maksymalna szerokość słupka: 80 mm
 • Waga: 17,5 kg

 • Łącznik deski narożny „8” wys. 0,3 m
 • Zastosowanie: do łączenia desek w narożnikach ogrodzenia (kąt 900)
  Maksymalna szerokość słupka: 80 mm
 • Waga: 17 kg

 • Łącznik deski końcowy „8” wys. 0,3 m
 • Zastosowanie: przy zakończeniach ogrodzeń, furtkach, bramach itp.
  Maksymalna szerokość słupka: 80 mm
 • Waga: 10 kg

 • Łącznik prosty wys. 0,4 m
 • Zastosowanie: do łączenia desek na odcinkach prostych, do łączenia desek przy niwelacji różnic wysokości w poziomie.
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 25 kg

 • Łącznik narożny wys. 0,4 m
 • Zastosowanie: do łączenia desek w narożnikach ogrodzenia (kąt 90’);do łączenia desek przy niwelacji różnic wysokości w poziomie.
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 27 kg

 • Łącznik końcowy wys. 0,4 m
 • Zastosowanie: przy zakończeniach ogrodzeń, furtkach, bramach itp.; do łączenia desek przy niwelacji różnic wysokości w poziomie.
  Maksymalna szerokość słupka: 60 mm
 • Waga: 13,5 kg

 • Podstawa łącznika
 • Zastosowanie: do wyrównania poziomu między łącznikiem deski, a wylanym fundamentem betonowym słupka. Stosuje się na wylewany fundament.
 • Waga: 5,5 kg

 • Stopa betonowa
  l=67 cm s=20,5 cm h=14 cm
 • Zastosowanie: tymczasowe oznakowanie, podstawa tymczasowego ogrodzenia
 • Waga: 39 kg

 • Betonowa podstawa znaku
  l=60 cm s=40 cm h=12 cm
 • Zastosowanie: tymczasowe oznakowanie, podstawa tymczasowego ogrodzenia
 • Waga: 44 kg
Masz pytanie - wypełnij formularz lub zadzwoń 32 251-88-78, kontakt
Have a question? Fill the form or call 0048 32 251-88-78, Contact
Haben Sie Fragen - Füllen Sie bitte das Formular aus oder Rufen Sie an: 0048 32 251-88-78, kontakt